TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR
Firma BWJW BHP i Prawo Pracy Gdańsk zajmująca się szkoleniami BHP doradztwem BHP oraz poradami z zakresu Prawa Pracy zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy. Oferta współpracy może obejmować nadzór i doradztwo w zakresie bhp, przepisów prawa pracy na podstawie umowy o współpracę, jak również wykonywanie poszczególnych usług (np. szkolenia bhp, oceny ryzyka zawodowego opracowanie dokumentacji powypadkowej, itd.) ,oraz ogólne konsultacje i porady prawne sporządzanie pism z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego (za wyjątkiem dokumentów co do których przepisy prawa przewidują formę szczególną bądź co do których zastrzeżone jest autorstwo adwokatów czy radców prawnych). Szkolenia BHP wstępne i okresowe dla pracodawców i pracowników, Opracowywanie szczegółowych programów szkoleń, Zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy Zakładanie dokumentacji pracowniczej w zakresie BHP (ewidencje i rejestry badań, szkoleń, wypadków, czynników szkodliwychi rakotwórczych, karty zagrożeń itd.), Opracowywanie instrukcji norm przydziału odzieży i ochron osobistych oraz środków higieny osobistej, Ustalanie prac wzbronionych kobietom i młodocianym, Postępowanie powypadkowe (badanie wypadków, opracowywanie wymaganej dokumentacji), Kontrola stanowisk pracy, Analiza techniczno - ekonomiczna stanu BHP, Analiza i ocena ryzyka zawodowego oraz sporządzanie kart ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy, Kontrolę badań profilaktycznych Inne czynności wchodzące w zakres obowiązków służby BHP w zakładzie pracy.  

 

Firma BWJW BHP Gdańsk Sopot Gdynia Lokalizacja: ul. Drzymały 7/6, Gdańsk woj. Pomorskie Telefon: +48 504-400-467