Pisma procesowe i inne urzędowe, podania Firma przygotuje i sporządzi pisma z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego (za wyjątkiem dokumentów co do których przepisy prawa przewidują formę szczególną bądź co do których zastrzeżone jest autorstwo adwokatów czy radców prawnych). Ogólne konsultacje i porady prawne